CASGLU YNGHYD Y GORAU O GYNNYRCH CYMRU

Rydych yma: Hafan > Grŵp Llywio Larder Cymru

Grŵp Llywio Larder Cymru

Enw: Dafydd Gruffydd
Enw Sefydliad: Menter Môn
Rôl: Cadeirydd Larder Cymru

Enw: Dafydd Jones
Enw Sefydliad: Menter Môn
Rôl: Rheolwr Prosiect Larder Cymru

Enw: Alison Lea-Wilson
Enw Sefydliad: Halen Môn - Anglesey Sea Salt 

Enw: Bethan Fraser-Williams
Enw Sefydliad: Menter Môn

Enw: Bethan Sian Jones
Enw Sefydliad: Menter a Busnes – Marchnata Bwyd Cyfan

Enw: Greg Parsons
Enw Sefydliad: POM Support

Enw: Jayne Jones
Enw Sefydliad: Menter a Busnes - Cywain

Enw: Myrddin Davies
Enw Sefydliad: Myrddin Davies Cyf

Enw: Paul Roberts
Enw Sefydliad: Grŵp Llandrillo Menai

Enw: Enfys Jones
Enw Sefydliad: Llywodraeth Cymru