CASGLU YNGHYD Y GORAU O GYNNYRCH CYMRU

Croeso i Larder Cymru

Hwb bwyd a diod yw Larder Cymru. Mae'n dwyn ynghyd cynhyrchwyr a phroseswyr o Gymru fel eu bod mewn gwell sefyllfa i ymateb i gyfleoedd i gyflenwi’r sector gyhoeddus yng Nghymru.

Mae'r ffocws ar gryfhau cefnogaeth o fewn y gadwyn gyflenwi leol i leoli bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol fel ei fod yn gynnig cymhellol ar gyfer contractau cyflenwi mawr.

Mae'r prosiect yn agor cyfleoedd i fusnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y sector bwyd a diod i gyflenwi'r sector gyhoeddus ac ymateb i gyfleoedd o fewn y sector, gan eu helpu i dyfu a ffynnu.

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Logo Larder Cymru

Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru Medi 2022

Gweithdy Ar-lein

10:00 14/09/2022

14/09/2022
10:00 - 11:00

Larder Cymru placeholder image

Cyfarfod Arweinwyr Cyflenwi

DIGWYDDIAD AR-LEIN

10/03/2022
10:00 - 11:00

Larder Cymru placeholder image

Cyfarfod Arweinwyr y Sector Cyhoeddus

DIGWYDDIAD AR-LEIN

10/03/2022
14:00 - 15:00

Gwelwch ein Sianel YouTube

Dilynwch ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol


@MenterMon


@MenterMon


@Larder Cymru