CASGLU YNGHYD Y GORAU O GYNNYRCH CYMRU

Croeso i Gwefan Larder Cymru

Hwb bwyd a diod yw Larder Cymru. Mae'n dwyn ynghyd gynhyrchwyr a phroseswyr yn y rhanbarth fel eu bod mewn gwell sefyllfa i ymateb i gyfleoedd sy'n codi o ddatblygiadau mawr o ran seilwaith a gofynion caffael cyhoeddus yng ngogledd Cymru.

Mae'r hwb yn rhoi pwyslais ar gefnogi a chryfhau cydlyniant o fewn y gadwyn gyflenwi, a hyrwyddo bwyd a diod a gynhyrchir yn y rhanbarth mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddeniadol ar gyfer contractau cyflenwi graddfa fawr.

Bydd yr Hwb hefyd yn edrych ar yr anghenion o ran sgiliau yn y gadwyn gyflenwi ac yn edrych ar fuddsoddi mewn system TG addas er mwyn sicrhau cydlyniant wrth gyflenwi.

Digwyddiadau

Gwelwch ein Sianel YouTube

Twitter

I ddilyn yn fuan...

Digwyddiadau

Logo Larder Cymru

Gweithdy Gwerth Cymdeithasol Larder Cymru Medi 2022

Gweithdy Ar-lein

10:00 14/09/2022

14/09/2022
10:00 - 11:00

Larder Cymru placeholder image

Cyfarfod Arweinwyr Cyflenwi

DIGWYDDIAD AR-LEIN

10/03/2022
10:00 - 11:00

Larder Cymru placeholder image

Cyfarfod Arweinwyr y Sector Cyhoeddus

DIGWYDDIAD AR-LEIN

10/03/2022
14:00 - 15:00